ả rập xê út

ả rập xê út

Vừa đến Ả Rập Xê-út, ĐT Việt Nam đã lao vào tập luyện【ả rập xê út】:Ngày 28/8, ĐT Việt Nam đã chia ta