chiếu tướng đam mỹ

chiếu tướng đam mỹ

Cờ tướng Việt: Diện mạo mới, trọng trách mới【chiếu tướng đam mỹ】:Thầy trẻ, trò cũng chẳng kém bởi ng