CLB Than Quảng Ninh và ông bầu tham gia “thử thách dọn rác” ở Vịnh Hạ Long

CLB Than Quảng Ninh và ông bầu tham gia “thử thách dọn rác” ở Vịnh Hạ Long

Các thành viên CLB Quảng Ninh chọn một địa điểm bất kỳ tại khu vực bờ cát vịnh Hạ Long và cùng tiến