Tuchr: Tôi thực sự không mong đợi tôi Shuai sẽ rất phấn khích!Tôi đã trở thành nhà vô địch Champions League trong trận bóng đá thứ 12 là

Tuchr: Tôi đã làm Gua Shuai sẽ rất phấn khích!Tôi đã trở thành nhà vô địch Champions League [Dalam Permainan Sepak Bola isstilah Pemain Ke 12 Adalah]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 30 tháng 5: Tai nạn! Sốc!