điều lệ giải bóng đá 7 người

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Giải bóng đá Thanh Hóa – Cup Halida trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn