Đỗ Hùng Dũng lần đầu giãi bày về việc làm đội trưởng tuyển Việt Nam

Đỗ Hùng Dũng lần đầu giãi bày về việc làm đội trưởng tuyển Việt Nam

Thay thế Quế Ngọc Hải, Đỗ Hùng Dũng trở thành đội trưởng chính thức thứ ba của tuyển Việt Nam thời H