HLV Mai Đức Chung: ‘Việt Nam thiệt thòi hơn Philippines’

HLV Mai Đức Chung: ‘Việt Nam thiệt thòi hơn Philippines’

“Chúng tôi đã thua toàn diện. Tôi không có ý kiến gì, tất cả lỗi lầm tôi chịu trách nhiệm”, HLV Mai