CụcdiệncácbảnggiảiMoca-cúpBáoBóngđá2017trướclượtcuốivòngbảng

Sau 2 lượt trận vòng bảng giải Moca – Kết nối doanh nghiệp – cúp Báo Bóng đá 2017, đã có 3 đội sớm vào tứ kết là Ecofoot, EOC, MV Corp, trong khi cũng có chừng ấy đội hết cơ hội đi tiếp gồm Thành Phát, Đại Việt và Trà Dilmah. Sau đây là cục diện của 4 bảng trước lượt trận cuối.