hikaru

hikaru

Lê Quang Liêm thua cựu đồng môn, hạ “vua cờ chớp” Nakamura【hikaru】:Chỉ được xếp hạng hạt giống số 9