Những sai lầm sau phòng thủ của Manchester United!Nếu tòa tháp phá cửa, Liverpool đã dẫn Jadwal Sepakbola Euro 2020 trong 13 phút

Những sai lầm sau phòng thủ của Manchester United!Nếu Tháp phá cửa, Liverpool đã dẫn 2-0 trong 13 phút [Jadwal Sepakbola Euro 2020]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 24 tháng 10: Vòng 9 của Premier League, Manchester United đã chơi với Liverpool tại nhà., Macui và Luke-