Feng Xiaoting và các cựu chiến binh khác đã xác nhận rằng danh sách các đội bóng đá quốc gia Ligautama Agen Bola trực tuyến

Feng Xiaoting và các cựu chiến binh khác đã xác nhận rằng danh sách đội tuyển quốc gia thuộc nhóm quốc gia của đội tuyển quốc gia [Ligautama Agen Bola Online]: Phóng viên Bai Guohua báo cáo rằng đó chỉ là một tuần trước khi Nunning China Cup bắt đầu vào ngày 21 tháng 3 năm 2019.