Nó được phơi bày Manchester United để quyết định bắn đẹp trai!Thông báo chính thức sẽ nói rằng anh ấy đã chia tay người chơi liên kết Jasabola

Nó được phơi bày rằng Manchester United quyết định bắn đẹp trai!Thông báo chính thức rằng anh ấy đã chia tay người chơi [Link Jasabola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 21 tháng 11: Manchester United đã quyết định sa thải Socaskia! Theo tin tức mới nhất từ một số phương tiện truyền thông Anh, sau khi thảo luận sau khi khẩn cấp sau khi khẩn cấpCuộc họp nội bộ cao cấp, Manchester United đã thực hiện