người ta cho anh bao cơ hội

người ta cho anh bao cơ hội

Thử thách là cơ hội vàng khi ta biết nắm bắt và xoay chuyển nó【người ta cho anh bao cơ hội】:Thử thác