Paralympic Tokyo 2020: Những vận động viên mang nhiều kỳ vọng nhất

Paralympic Tokyo 2020: Những vận động viên mang nhiều kỳ vọng nhất

Markus Rehm, Beatrice Vio, Tatyana McFadden, Shingo Kunieda, Husnah Kukundakwe là 5 vận động viên ma