Bà vào năm thứ 6 của bà ngoại bị bắt cóc tại hiện trường để cổ vũ: Tôi chưa bao giờ bỏ lỡ một trò chơi.

Bà vào năm thứ 6 của bà ngoại bị bắt cóc ngay tại chỗ: Tôi chưa bao giờ bỏ lỡ một trò chơi.Đội đã ở trong trái tim tôi.