ruồng bỏ

ruồng bỏ

Những ngôi sao bị ruồng bỏ【ruồng bỏ】:Hè đến là dịp các ngôi sao tận hưởng thời gian nghỉ ngơi sau mù