VCKSinhviêntoànquốc2016:ĐHHảiPhòngtiếptụcthịuysứcmạnh

VCKSinhviêntoànquốc2016:ĐHHảiPhòngtiếptụcthịuysứcmạnh

Ngày 24/10, VCK Sinh viên toàn quốc 2016 – Cúp Viettel tiếp tục diễn ra tại sân bóng đá trường ĐH Hải Phòng với các trận đấu trong khuôn khổ bảng A và B.